Poporujeme OZ Štvorlístok deťom

Občianske združenie Štvorlístok deťom každoročne poriada letné detské tábory pre deti zo sociálne odkázaných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti. Letný tábor absolvuje každé leto približne 300 detí. Vďaka finančným príspevkom  Hlavného stanu nádeje bolo zakúpené ošatenie a obuv pre zúčastnené deti.  

Poporujeme OZ Štvorlístok deťom

« späť