Podporujeme OZ Šanca pre nechcených

Občianske združenie Šanca sa venuje podpore detí, matiek s deťmi či seniorov.  Medzi jeho aktivity patria napríklad hniezda záchrany či náruče záchrany. Hniezda záchrany sú umiestnené vo viacerých mestách na Slovensku a predstavujú šancu na dôstojný život pre nechcené novonarodené deti. Projekt s názvom náruč záchrany je zameraný na spolužitie troch generácií, ktoré si navzájom vypomáhajú v každodennom živote. Občianskemu združeniu Šanca sme prispeli na realizáciu projektu výchovy dobrovoľníkov pre starostlivosť o seniorov.

OZ Šanca pre nechcených

« späť