Víta Vás Hlavný stan nádeje

     Cieľom našej organizácie je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia ľudí, ako aj vzdelávania. Zakladateľmi sú Anton Siekel a Eva Černá. Členmi správnej rady Patrik Herman, Oľga Feldeková a Henrieta Mičkovicová.

 

     Našou snahou je informovať verejnosť o problematike, pomôcť ľuďom v núdzi, aby mali silu opäť kráčať životom a zaradiť sa do spoločnosti. Často ide o vyčarenie úsmevu u ľudí, ktorí už neveria akejkoľvek pomoci, pretože ich životné rany im nedovoľujú vidieť niečo pekné v živote.